Minggu, 18 Desember 2011

PROFIL YAYASAN PESAMBANGAN JATI

 
1.            N a m a                    : Yayasan Pesambangan Jati.
Akta Notaris             : Dr. Partomuan Pohan, MM.LLm.
No.                            : 02 tanggal 04 Pebruari 2009.
Sekretariat               : Jl. Gerilyawan No.04 Drajat Kesambi Kota Cirebon.
Alamat Yayasan       :   Blok Simuprit RT 02 RW 02 Desa Penpen
                                     Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2.            Status Tanah           :   Wakaf.
3.            Luas Tanah                 : 5.000 m2.
4.            Organ  Yayasan          :
Pembina                       :
- Ketua                        : Drh. H.R. Bambang Irianto, BA.
- Anggota                     : Drh. Dyah Komala Laksmiwati
Pengawas                    :
- Ketua                        : Supriyadie Abdul Rachim
- Anggota                     : Annur Budi Utama
                                       Annur Ratna Sari
Pengurus                     :
- Ketua                        : KH. Muchlis Abdillah, SH.
- Wakli Ketua              : Darnata, S.Pd.I.MA.
- Sekretaris                 : Muhamad Mukhtar Zaedin
- Wakil Sekretaris      : Luthfi Iskandar Mahdi, S.Hum.
- Bendahara                : Bambang Suprayitno, B.sc.
- Wakil Bendahara     : Endang Jaya Atmaja, S.Pd.

5.            Susunan Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Pesambangan Jati
         Periode 2012-2016
Pelindung                                     : 1. Bupati Cirebon                
                                                        2. Brigjen Budi Rahmat
                                                        3. Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan
                                                        4. Sultan Kacirebonan Keraton Kacirebonan

Pembina                                        : 1. Kepala KANDEPAG Kabupaten Cirebon
                                                        2. DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad
                                                        3. H. R. Tosin Sunardi, SH
                                                        4. Ir. H. Supriyadi
                                                        5. DR. Ir. H. Salim Al Bakri, MM
                                                        6. Drs. Lukman Al Hakim, M.Pd

Penganggung Jawab                    : Yayasan Pesambangan Jati

Panitia                                           :
Ketua                                : Drs. Tocin Burhanuddin, M.Pd.I
Wakil Ketua                     : 1. H. Musthofa, Lc., SH., M.Pd.I
                                            2. Dra. Fikriyah, MA

Sekretaris                         : Drs. M. Syarifuddin, M.Pd.I
Wakil Sekretaris              : 1. Sunarya, S.Ag
                                            2. Mujtahid, S.Ag

Bendahara                        : Hj. Neneng Kusnun
Wakil Bendahara : 1. Tati Sugiarti, S,Pd
                                            2. Etik MelawatiSeksi-seksi                       :
A. Perlengkapan dan Sarana       : 1. KH. Ahmad Ismail Muhammad
                                                        2. Jaenuddin, S.Ag
                                                        3. Agus Triana, S.Pd.I
                                                        4. Dewi Suraningsih
                                                        5. Ust. Muhammad Somadi

B. Pelaksana dan Evaluasi          : 1. Mudhoffar Muffid, ST
                                                        2. Toyyib, S.Pd.I
                                                        3. Yayat
                                                        4. Didik

C. Usaha dan Dana                      : 1. Endang Retnawati
                                                        2. S. Ade Nilasari
                                                        3. Yustikawati
                                                        4. Badari

D. Keamanan                               : 1. Kuwu Penpen
                                                        2. Ketua RW. 02
                                                        3. Ketua RT. 02
                                                        4. Elang Imanuddin
                                                        5. Ki Sadari

E. Humas dan Publikasi               : 1. Hj. Toyyibah Hambali, S.Ag
                                                        2. Ratna D.
                                                        3. Bapak Mughni
                                                        4. Isnaeni
                                                        5. Siti Nurjanah

F. Penerangan                              : 1. N. Setiawan
                                                        2. H. Hasan Bisri, S.Ag

Tidak ada komentar: